KIM

KIM là một hỗn hợp tinh thể ưa nước được sử dụng để tạo ra bê tông chống thấm vĩnh viễn.

Please see in details

Burnt dolomite

CaO : 60,00 %min
MgO : 30,00%min
SiO2 : 1,00 %max

Please see in details

KRYSTOL BARI-COTE™

Krystol Bari-Cote là vật liệu phủ chống thấm bê tông kết tinh cường độ cao được sử dụng để sửa chữa bê tông

Please see in details

Hydrated Lime Powder

Ca(OH)2: 92% min
MgO: 1.5% max

Please see in details

Krystol (KMA)

Krystol (KMA) là một phụ gia tinh thể ưa nước được sử dụng để bảo vệ lâu dài cho vữa xây và các cấu kiện bê tông

Please see in details

Krystol T1

Kryston T1 là một phương pháp xử lý tinh thể ứng dụng bề mặt, biến đổi bê tông mới thi công hoặc bê tông cũ thành một hàng rào chống thấm vĩnh viễn

Please see in details

Grey Limestone

CaO: 54% Min
Si02: 0.8% Max
Al2O3: 0.3% Max
MgO: 1.5% Max

Please see in details

KRYSTOL® REPAIR GROUT

Hệ thống sửa chữa rò rỉ Krystol là một giải pháp chống thấm tinh thể vĩnh cửu được sử dụng để sửa chữa các vết nứt, lỗ hổng

Please see in details

Burnt dolomite

CaO : 60,00 %min
MgO : 30,00%min
SiO2 : 1,00 %max

Please see in details

KRYSTOL BARI-COTE™

Krystol Bari-Cote là vật liệu phủ chống thấm bê tông kết tinh cường độ cao được sử dụng để sửa chữa bê tông

Please see in details

Krystol (KMA)

Krystol (KMA) là một phụ gia tinh thể ưa nước được sử dụng để bảo vệ lâu dài cho vữa xây và các cấu kiện bê tông

Please see in details

KRYSTOL BROADCAST™

Krystol Broadcast là một phương pháp xử lý chống thấm kết tinh khô, biến các ứng dụng bê tông nằm ngang thành một hàng rào chống thấm vĩnh viễn.

Please see in details

Grey Limestone

CaO: 54% Min
Si02: 0.8% Max
Al2O3: 0.3% Max
MgO: 1.5% Max

Please see in details

KRYSTOL® REPAIR GROUT

Hệ thống sửa chữa rò rỉ Krystol là một giải pháp chống thấm tinh thể vĩnh cửu được sử dụng để sửa chữa các vết nứt, lỗ hổng

Please see in details